Национално събрание на Българския младежки Червен кръст

Национално събрание на Българския младежки Червен кръст 2023 г.

В периода 24-26.03.2023 г. се проведе Националното събрание на Българския младежки Червен кръст – най-висшият форум на организацията. Домакин на събитието бе Областната организация на Българския Червен кръст в гр. Велико Търново. Във форума се включиха над 90 доброволци и служители от цялата страна.

Събитието се проведе в тържествената конферентна зала на хотел „Севастократор“ в с. Арбанаси, а по време на официалното откриване присъстваха: д-р Славита Джамбазова - зам.-генерален директор на БЧК, инж. Георги Гугучков – областен управител на област Велико Търново, инж. д-р Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, г-н Нейко Генчев – зам.-кмет на Община Велико Търново „Хуманитарни дейности“, Митрополит Григорий – владика на Великотърновската епархия, комисар Красимир Кръстев – директор на регионална дирекция на ПБЗН – Велико Търново, г-жа Виолина Енева – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, д-р Красимир Попов – изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, бригаден генерал Иван Маламов – началник на военния университет „Васил Левски“, доц. Диана Димитрова, д. пс., г-жа Мая Владкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, г-жа Десислава Пенева – главен експерт, Регионална дирекция за социално подпомагане – Велико Търново. Всички те бяха посрещнати топло от нашите скъпи колеги и любезни домакини – д-р Галина Гарева – председател на ОС на БЧК-Велико Търново, г-жа Зорница Стоянова – директор на ОС на БЧК–Велико Търново, доброволците и служителите на Областния секретариат.

Всички официални гости приветстваха делегатите на БМЧК от цялата страна, като изразиха признателност и уважение към значимата ни хуманитарна дейност. Поздравителни адреси бяха изпратени от: акад. Христо Григоров, д-р х. к. – председател на БЧК и проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването и д-р Евгения Недева – директор на РЗИ – Велико Търново.

Д-р Славита Джамбазова, от името на цялото ръководство на Българския Червен кръст, трогна присъстващите, като се обърна към доброволците с искреното определение - „Вие сте най-ценният ресурс на организацията, еталон за хуманизъм, изпълнен с чист младежки заряд и вяра в по-доброто бъдеще…“

По време на Националното събрание бяха представени и приети Отчета за дейността на БМЧК за мандат 2021 - 2023 г., Отчет за дейността на Съветника по съответствието на БМЧК за мандат 2021-2023 г. План за дейността на БМЧК за 2023 г., Насоки за дейността на БМЧК за мандат 2023 – 2025 г., както и Междинен анализ на стратегията за развитие на БМЧК 2020-2025 г.

През втория ден от форума бяха проведени и изборите за Председател на БМЧК, членове на Изпълнителния съвет (ИС) на БМЧК и Съветник по съответствието. Новото ръководство на Българския младежки Червен Кръст е в състав: Стели Джамбазова, председател на БМЧК, делегат от област Ямбол, Лора Фучеджиева, зам.-председател на БМЧК, делегат от област Бургас, Таксиархула Бенети, член на ИС на БМЧК, делегат от област Пазарджик, Тодор Пантилеев, член на ИС на БМЧК, делегат от София-град, Толга Мехмедов, член на ИС на БМЧК, делегат от област Русе, Татяна Вълчева - съветник по съответствието, делегат от област Шумен.

По време на събитието бяха обявени одобрените проектни-предложения в рамките на Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности на БМЧК, както и бяха връчени Годишни награди на Българския младежки Червен кръст за 2022 г. Всички 28 области в страната получиха индивидуална грамота за признание за инициатива, проведена през изминалата година.

Домакините от Велико Търново бяха предвидили и богата културна програма в средновековния град, която включваше обиколка с гид на едноименната крепост Царевец и прожекция на тематичния и въздействащ спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”.

Изказваме благодарност към всички служители и доброволци на областната организация на БЧК-Велико Търново за невероятното изживяване и високото ниво на подготовка на най-важния форум на младежката организация на Българския Червен кръст.

Пожелаваме успех на новото Национално ръководство на Българския младежки Червен кръст и вярваме, че заедно с доброволците от цялата страна – работата му ще бъде вдъхновяваща и удовлетворяваща.