Дискусия на тема “Изборите, които правим в неправителствения сектор”

По повод 100-годишнината на Българския младежки Червен кръст и 5-ти декември - Международен ден на доброволеца, БМЧК организира дискусия на тема “Изборите, които правим в неправителствения сектор”.

Дискусията се проведе на живо и бе излъчвана през социалните мрежи на организацията. В събитието се включиха Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум, Николета Габровска, изпълнителен директор на фондация „Сингъл степс“, Благовеста Николова, изпълнителен директор на доброволческата платформа „Герои на времето“ (TimeHeroes), Данита Заричинова, представител от сдружение „За Земята“, и Стели Джамбазова, председател на Българския младежки Червен кръст. Модератор на събитието беше Михаил Иванов, член на Изпълнителния съвет на БМЧК.

По време на дискусията бяха засегнати теми, свързани с развитието на НПО сектора в страната, целите, които неправителствените организации си поставят за реализиране, проблемите, с които се сблъскват, мотивацията, която ги кара да продължават, въпреки трудностите и много други.

Онлайн събитието достигна до повече от 3000 души, като много хора оставиха в коментари поздравления и благодарности към организацията и нейните доброволци и служители.