GDPR

Български Червен кръст зачита поверителността на всеки, който посещава нашия уебсайт, изпраща ни електронна поща или е наш бенефициент, партньор, доброволец или член на екипа. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да работите за нас, да сте доброволец или член на БЧК, да осъществявате застъпническа дейност, да дарявате, да използвате нашите услуги, да искате информация, обучение или да научите повече за това, което правим.

Настоящата политика описва как и защо Български Червен кръст използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и Български Червен кръст относно публично достъпните части на нашия уебсайт. Чрез използването на нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност.

За да прочетете пълния текст моля отворете следния файл.