Национално ръководство на БМЧК

 • Стели Джамбазова

  Председател на БМЧК
 • Лора Фучеджиева

  Заместник-председател на БМЧК
 • Нина Ценкова

  Член на Изпълнителния съвет на БМЧК
 • Михаил Иванов

  Член на Изпълнителния съвет на БМЧК
 • Толга Мехмедов

  Член на Изпълнителния съвет на БМЧК
 • Кирил Кирилов

  Съветник по съответствието