Зимна академия за доброволци 2021 г.

Нa 03 и 04 декември (петък и събота) Българският младежки Червен кръст за първи път проведе Зимна онлайн Академия, в която бяха включени и практически занимания по темата Първа помощ.

Въпреки че събитието се проведе неприсъствено, то бе изключително полезно, мотивиращо и вдъхновяващо за всички участници. В двата дни на Зимната Е-Академия участваха над 70 доброволци от страната.

През първия ден, участниците в Академията преминаха въвеждаща сесия по Психосоциална подкрепа и Първа психологична помощ, водена от Виктория Генчева, доброволец на БМЧК. Обучението по Първа долекарска помощ беше водено от Нина Ценкова и Толга Мехмедов, членове на Изпълнителния съвет на БМЧК.

В програмата бяха включени както теоретични познания по темата Първа помощ, така и за първи път доброволците имаха възможност да ги приложат на практика. След успешното преминаване на обучението, доброволците бяха сертифицирани с 1-во ниво, съгласно обучителната система на БМЧК.

Зимната академия 2021 г. премина изключително успешно и успя дори чрез дистанционна форма да достигне до много хора, да ги мотивира, да им даде нови знания и вдъхновение да продължават своята доброволчески работа и дейности.

Националното ръководство на БМЧК благодари на всички доброволци, които се включиха в обучението, както и на колегите от ОС на БЧК, които предоставиха необходимите материали за практическите занимания и отделиха от времето си, за да участват заедно с доброволците.