Занимания по програма "Хелфи" в област Враца

Доброволците на Българския младежки Червен кръст - Враца реализираха над 20 посещения по програма “Хелфи” с деца от Център за работа с деца в град Враца, както и в читалищата на с. Павлоче, с. Три кладенци, с. Девене и други населени места в областта. Целта на програма “Хелфи” е да изгради в децата навици как да се предпазват от злополуки, както и как да окажат помощ на себе си или приятел в беда.