Подкрепете фонд "Добротворчество" на БМЧК

В периода 01-31.12.2021 г. може да подкрепите фонд „Добротворчество“ за подкрепа на уязвими деца на Българския младежки Червен кръст на кратък номер 1255.

Фонд „Добротворчество“ има за цел да подпомогне уязвими деца и младежи чрез разнообразни творчески и образователни дейности, както и да създаде допълнителни условия за тяхната по-широка социална интеграция.

Повече за тази кауза, както и други начини за подкрепа, може да намерите тук:

https://www.redcross.bg/donations/view?donid=10