Среща с медии в Силистра

По повод 100-годишнината на Български младежки Червен кръст в Силистра беше организирана среща между областното ръководство на БМЧК и представител на медиите. По време на срещата Мариян Костов, областен кординатор на БМЧК-Силистра, и Мерлин Ахмед, зам.-областен кординатор, споделиха за дейностите, с които се занимава организацията и за 100-годишнината.