Среща на поколенията от БМЧК-Варна

На 16.10.2021г. доброволците на БМЧК-Варна отбелязаха 100-годишнината на БМЧК със сбирка на поколенията, на която присъстваха едни от най-активните доброволци на организацията през годините, като част от тях са започнали своя доброволчески път през 1996г. Събитието се проведе в новото пространство за изкуство "РеБонкърс" при спазване на всички епидемиологични мерки и много истории за доброволческите времена преди и сега.