Среща на поколенията от БМЧК-Пловдив

По повод 100-годишнината на Българския младежки Червен кръст в Пловдив беше организирано тържество „Среща между поколенията на БМЧК“. Празникът премина под мотото „Нищо не започва от нас, доброто наследихме от Вас!“