Споразумение между БЧК и НПСС

На 05-ти декември 2022 година, в Международния ден на доброволеца се подписа споразумение за сътрудничество между Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) и Българския Червен кръст (БЧК). Споразумението беше подписано от Даниел Парушев, председател на националната студентска организация и Стели Джамбазова, председател на Българския младежки Червен кръст и член на Националния съвет на БЧК.

Двете национални организации ще си сътрудничат в планиране, организиране и провеждане на конференции и кампании в сферата на доброволчеството, първата помощ, кръводаряването и други теми, касаещи младите хора в България. Сътрудничеството се подписва за период от една година и е във връзка с водената от ръководствата на двете организации политика за прозрачност при формирането на политики и отношения в неправителствения сектор и институциите в страната, както и за търсене възможности насочени към развитието на потенциала на младите хора в България и ангажирането им в обществено значими каузи и дейности.

По време на официалната церемония присъстваха и Станимир Бояджиев – съветник по международната дейност и сътрудничеството на НПСС и председател на БМЧК в периода 2017 – 2021 година; Антонио Дачовски и Стоян Иванов – членове на Контролния съвет на НПСС. От страна на БЧК участие взеха Диляна Димитрова – директор на Дирекция БМЧК, и Михаил Иванов – член на Изпълнителния съвет на БМЧК.