Първа фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2024

Петдесет и три проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 25 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук.