Проект „Спортни треньори +“

 През 2024 година се включваме в изпълнението на проект „Спортни треньори +“ в партньорство с Референтния център по ПСП на МФЧК/ЧП, Българският олимпийски комитет и Олимпийска бежанска фондация към Международния олимпийски комитет. 

Първата дейност, в рамките на проекта, бе проведеното обучение в периода 12 до 14 март в базата на Националната спортна Академия.

В него се включиха 15 доброволци и служители от Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Русе и Хасково, а обучителите бяха представители на Референтния център по ПСП на МФЧК/ЧП и Международния олимпийски комитет.

В следващите месеци ще се проведат обучения на спортни треньори, които работят с деца и млади хора. Обученията имат за цел повишаване на уменията за изграждане на безопасна и подкрепяща спортна среда посредством обучения по първа психологична помощ, обмяна на добри практики и споделяне на опит.