Проект "Space to create"

Българският младежки Червен кръст спечели възможност за реализиране на проект „Space to create”, финансиран от Фонд за повишаване на капацитета на Националните дружества на Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

В рамките на проекта областните структури на БЧК, в партньорство с общини и местни институции, ще изградят 6 младежки пространства в градовете Ямбол, Видин, Троян, Дупница, Търговище и Мадан.

Основната цел на проекта е да бъдат облагородени изоставени или слабо поддържани градски площи, които да бъдат превърнати в креативни пространства за провеждане на обучения, тренинги, акции и кампании както в рамките на организацията, така и в партньорство с местни партньори, работещи в сферата на младежта, доброволчеството, спорта и опазването на околната среда.

Проектът ще се реализира до м. август 2023 г., а официалните откривания на младежки пространства са планирани за пролетта на 2023 г.