Приключенска игра "Спаси Марти" в София

По повод 100-годишнината на БМЧК, доброволците от Българския младежки Червен кръст - София организира приключенската игра “Спаси Марти”. Тя имаше за цел да популяризира младежкото доброволчество, както и да представи дейностите, които осъществява организацията по време на бедствие. Инициативата представлява състезателна ролева-ситуационна игра по модела „Търсачи на съкровище“с акцент издирване на разделено семейство след земетресение. Събитието се реализира в партньорство със “Създатели на приключения“. На територията на Борисова градина бяха разположени различни пунктове и съоръжения. На всеки пункт по занимателен начин се въвеждаха участниците в основните дейности на екипите на Червения кръст в извънредна бедствена ситуация.