Празник на доброволчеството в Стара Загора

По повод 100-годишнината на организацията, Българският младежки Червен кръст - Стара Загора организираха “Празник на доброволчеството”. В него се включиха доброволци от всички клубове в областта, както и представители на ОС на БЧК - Стара Загора, които всички заедно празнуваха предстоящия рожден ден на организацията. Всички получиха грамота и подарък за труда, отделеното време и ентусиазма, с които са допринесли за развитието на БМЧК в областта през годините.