Pop-up благотворителен базар в Кърджали

В област Кърджали по повод 100-годишнината на БМЧК бе проведена инициативата „Добротата е един размер“. В продължение на 3 дни беше иниициран „магазин“ с дарени нови дрехи, продажбата от които беше в полза да деца в неравностойно полежение и образователни потребности. Финансовият резултат от кампанията е 3609,60 лв. Идеята на младежите е това да стане традиционен „POP UP“ базар и преди началото на учебната година, с помощта на Агенция „Социално подпомагане“ да бъдат избрани 100 деца, които да бъдат подпомогнати с ученически пособия, раници и материали.