Открито обучение за граждани по Първа помощ в гр. Велико Търново

Доброволците от Българския младежки Червен кръст - Велико Търново организираха открито обучение за граждани по темата Първа помощ, което се проведе в парк Дружба. Доброволците проведоха демонстрация за правилни начини за оказване на Първа помощ при чести наранявания и спешни състояния. Гражданите имаха възможност да се включват и да приложат напрактика наученото.