Отбелязване на 100-годишнината в Плевен

По повод 100-годишнината на Българския младежки Червен кръст, доброволците от БМЧК-Плевен организираха празник на доброволчеството. На него присъстваха както доброволци от областта, така и служителите на БЧК-Плевен.