Отбелязване на 100-годишнината в Пазарджик

Във връзка с отбелязването на 100-годишнината на Българския младежки Червен кръст, доброволците от БМЧК-Пазарджик създадоха поредица от видеа, с които да се представят различните дейности на организацията, историята и нейните принципи. 

На 14-ти октомври, доброволците организираха празник в центъра на града, по време на който беше представена дейността на БМЧК.