Онлайн кампания от БМЧК-Пазарджик по повод 14-ти февруари

За 14-ти февруари доброволците от БМЧК-Пазарджик проведоха онлайн кампания в социалните мрежи чрез споделяне на онлайн валентинки и информационни материали. Доброволците от клуба в гр. Стрелча раздаваха информационни материали и презервативи и поставиха "Дърво на любовта", на което всеки желаещ можеше да остави послание. Доброволците от гр. Белово изработиха презентация, която се изпрати на всички класни ръководители и представена на учениците, а в единия 8-ми клас в местното училище, двама доброволци я презентираха. Тематична презентация на доброволци в училище е планирана и от БМЧК-Панагюрище.