Обучение по повод 100-годишнината на БМЧК в Търговище

По повод отбелязване на 100 години от създаването на Българския младежки Червен кръст, доброволците от Търговище проведоха поредица от инициативи. Беше подготвена специална фото изложба, която съдържаше снимки от изминалите събития и инициативи. Паралелно с това, представителите на Младежкия авариен екип провеждаха демонстрация по Първа помощ, както и занимания насочени към деца. Целият празник беше проведен на новосъздаденото пространство "Еко офис".