Обучение по повод 100-годишнината на БМЧК в Сливен

По повод 100-годишнината на БМЧК, доброволците от БМЧК-Сливен организираха двудневно обучение по общи знания за нови доброволци съвместно с дългогодишни доброволци на организацията.Обучението се проведе в местност "Карандила". Беше подготвена и викторина с въпроси за организацията и нейните 100 години.

Паралелно с това, доброволците проведоха съвместно учение с ПСС Сливен. Те посетиха базата на планинската служба, а спасителите показваха на доброволците как действат при бедствени ситуации в планината.