Областно състезание за Ученически екипи по първа помощ в гр. Видин

През месец юни се проведе традиционното областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ от Видин. Тази година състезанието премина под формата на демонстрация, в която участваха седем отбора с участници на възраст между 12-14 години. Доброволци и членове на Младежкия авариен екип от Видин демонстрираха четири ситуации, след което чрез жребий всеки отбор трябваше да покаже една от тях и какво са научили. На първо място се класира отборът на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Видин.