Национално състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст

В периода 02-05.07 в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен се проведе Националното състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст, в което участваха 23 екипа от цялата страна. По време на състезанието, участниците имаха възможността да преминат през различни модули и пунктове, чрез които да покажат теоретични и практически умения по оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.

Тази година състезанието се проведе в изцяло нов формат, чрез който Областните организации имаха възможност да изберат вида на участие, с което да се включат – тренировъчно или състезателно, като за първи път форматът позволи в състезанието да се включат и области, в които все още няма изградени Младежки аварийни екипи. 

В края на деня бе обявено и класирането: на първо място се класира Младежкият авариен екип на БМЧК-Варна, на второ място - Младежкият авариен екип на БМЧК - Благоевград и на трето място Младежкият авариен екип на БМЧК – Бургас.

Може да видите снимки от събитието на следния линк.