Национално обучение по програма "Хелфи"

В периода 27-29.04 в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен се проведе първото национално обучение по програма „Хелфи“ за доброволци от страната. Целта на програма „Хелфи“ е провеждане на занимания, насочени към деца от детски градини и начален етап на обучение за придобиване на знания относно превенция на инциденти и оказване на първа помощ. В събитието се включиха 25 участници, които придобиха и/или надградиха знания и умения за работа с програмата. 

В продължение на 3 дни доброволците преминаха през различни интерактивни занимания, свързани с наръчника по програма „Хелфи“, основни знания по първа помощ, презентационни умения, съвети за работа с деца и други. По време на сесиите всеки един от участниците имаше възможността да представи пред останалите част от наръчника и да упражни своите умения. В края на обучението всеки един от участниците получи сертификат, съгласно обучителната система на БМЧК. 

За да видите повече снимки от събитието, може да посетите следния линк.