Национална кампания "Умножи Доброто"

По повод Деня на Земята и във връзка с отбелязването на 100-годишнината си, Българският младежки Червен кръст проведе Национална кампания „Умножи доброто“. В периода 22-25.04.2021 г. в цялата страна бяха засети 100 дръвчета, предоставени от Гората.бг. Целта на кампанията бе да насочи вниманието на обществото към темите екология и климатични промени, както и да призове хората да организират и провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда. Името на кампанията “Умножи доброто“ е избрано неслучайно и цели да провокира хората чрез доброволчество и благотворителност да потърсят повече начини за участие в дейности за подобряване благосъстоянието на децата и младите хора и обществото в цялост.