Национална кампания "Учи с Хелфи"

В периода 15.05 - 15.06.2023 г. се проведе Националната кампания „Учи с Хелфи“, чрез която доброволци на БМЧК провеждаха занимания с деца до 10 годишна възраст, насочени към оказване на първа помощ и превенция на наранявания. В продължение на един месец в цялата страна се провеждаха най-различни инициативи като открити уроци, посещения в детски градини и училища, масови събития в паркове, летни занимални, демонстрации, „Хелфи“ фест, конкурс за детска рисунка и много други.

По време на кампанията бяха реализирани 169 инициативи, чрез които бяха обучени 4015 деца в цялата страна, а достигнатите граждани, родители и др. са 11490 души.

Снимки от инициативите може да намерите тук.