Национална кампания "Обичай безопасно" в област Хасково

От 9-ти до 14-ти февруари, 4 от клубовете на БМЧК-Хасково организираха томбола с билети в учебни заведения, а всички набрани средствата бяха използвани за тематични за празника на влюбените награди на победителите. На 14-ти февруари бяха изтеглени печелившите участници във всяка от гимназиите, а доброволците представиха видеоклипове и плакати с информация за превенция на ХИВ/СПИН. Доброволците от клубовете в Харманли и Ивайловград проведоха кампания чрез разпространяване на информационни материали по темата.