Национална кампания "Обичай безопасно" в област Смолян

Доброволците от клубовете на БМЧК в област Смолян раздадоха валентинки по повод празника с послание „Обичай безопасно“ и наблегнаха в разговорите си с младите хора за повишения брой млади хора, заразени с ХИВ и повишения брой аборти (по данни от представителните за страната изследвани от последните 10 години). В социалните мрежи, доброволците споделяха послания и инфографики по темата.