Национална кампания "Обичай безопасно" в област Кърджали

Доброволците от осем клуба на БМЧК-Кърджали участваха в реализацията на различни тематични дейности. Клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“ – Кърджали проведоха презентация на тема „Обичай безопасно – ретроспекция през годините и как пандемията промени празника“, която представиха в час на класа чрез платформа „Школо“. Клуб „Сподели усмивка“ към ЕГ „Хр. Ботев“ – Кърджали изработиха видео с послания за любовта, което споделиха в социалните мрежи. Клуб „Добро сърце“ към СУ „В. Левски“ – Крумовград изработиха фото-рамка с надслов „Студено е! Об(л)ичайте се!“. Клуб „Помощ за щастие“ към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бенковски изработиха презентация със здравно-образователна насоченост, която се публикува в сайта на училището им. Клуб „Щастливи с нас“ към СУ „Хр. Смирненски“ – с. Черноочене изработиха мултимедийна презентация, която представиха в училищната библиотека, както и „Кутия на любовта“, където всеки намери любовно послание. Клуб „От сърце“ към СУ „В. Левски“ – Ардино изработиха фото рамка под надслов „Любовта е заразна“ и представиха открит урок на тема „Можеш ли да оказваш първа помощ, защото сякаш сърцето ми спира да бие покрай теб!“. Клуб „Надежда“ към ПГ по туризъм - Момчилград проведоха мултимедийна презентация за превенция на ХИВ/СПИН и раздаваха картички с кондоми в централния парк. Клуб „Бялата лястовица“ към СУ „Й. Йовков“ - Кърджали проведоха седмица на любовта, в която всеки ден от 10-ти до 15-ти изненадаха своите учители и съученици – презентации, валентинки, любовни видео послания и други.