Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст организират национален ученически конкурс "Посланици на здравето". 

Инициативата цели да популяризира и разпространи сред децата и младите хора здравословния начин на живот, поставяйки акцент върху превенцията на рискови за здравето фактори като тютюнопушене, нездравословно хранене и други. 

Повече информация за Националния ученически конкурс "Посланици на здравето", условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите намерите тук:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-obyavyava-start/