Младежко изложение "Време за възможности" в Ямбол

По повод Международния ден на младежта и 100-годишнината на организацията, Българският младежки Червен Кръст- Ямбол се включи в инициативата на Община Ямбол, Министерство на младежта и спорта и Национална информационна система за младежта "Време за възможности". Доброволците участваха в младежко изложение, на което представиха дейността си, а след това участваха и в младежко кафене, в което имаха възможността да обсъсдят важни теми заедно с други НПО, местни и държавни структури.