Инициативи по повод годишнината в Хасково

По повод 100-годишнината на организацията, доброволците от БМЧК-Хасково организираха поредица от инициативи. Чрез информационни кампании в цялата област, доброволци на организацията изнасяха презентации и открити уроци с представяне на дейностите с цел привличане на нови доброволци. Освен това, беше организирано и празненство, на което бяха отличени дългогодишни доброволци на БМЧК.