Инициативи по повод годишнината в Смолян

Във връзка с отбелязването на 100-годишнината, доброволците от БМЧК - Чепеларе прожектираха филма "Да правиш добро", създаден по повод годишнината. Доброволци от БМЧК - Смолян, проведоха срещи със свои връстници в ЕГ "Иван Вазов" гр. Смолян, по време, на които младите червенокръстци представиха мисията, принципите и дейностите на младежката организация и призоваха към доброволчество и хуманност.