Детски работилници в Перник

Доброволците на Българския младежки Червен кръст - Перник стартираха с провеждането на детски работилници 10-ти август. Целта на ежемесечните работилници е както забавление заедно с най-малките граждани, така и изработването на различни сувенири, които ще бъдат използвани за Благотворителния Коледен базар. На първата Детска работилница децата имаха възможността да оцветят фигурки-близнаци, от солено тесто, като едната те избираха да задържат за спомен, а другата подаряваха за базара.