Благотворителна кампания от БМЧК-Шумен по повод 14-ти февруари

Обучение на доброволци за базисни умения по превенция на рисковото сексуално поведение и ХИВ/СПИН се проведе от БМЧК-Шумен в началото на м. февруари, а целта на обучението бе участниците да подготвят и дейности в рамките на кампанията за 14-ти февруари. На централната алея на града от 11-ти до 14-ти февруари бе проведен благотворителен базар с изработени от деца и лица с увреждания материали (валентинки, сърчица, рамки за снимки и други). Обучение на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“ проведоха доброволците на БМЧК сред младите хора от ЦНСТ и ДОВДЛРГ „Детелина“ в град. В профилите в социалните мрежи, доброволците на БМЧК-Шумен споделяха информация за тенденциите по отношение на здравето на младите хора, свързани с тяхното рисково сексуално поведение.