БМЧК-Перник се включват в националната кампания "Обичай безопасно"

Доброволците на БМЧК-Перник се включиха в националната кампания "Обичай безопасно" чрез раздаване на информационни материали и валентинки по темата "Превенция на ХИВ/СПИН".