Академия за доброволци на БМЧК 2023

В периода 04-10 септември се проведе традиционната за Българския младежки Червен кръст - Лятна Академия за доброволци. Тази година в нея се включиха над 75 участници от цялата страната, а събитието се проведе в с. Равда, област Бургас.

Модулите, в които доброволците можеха да вземат участие бяха „Лидерство и работа в екип“, „Активно включване в социална среда“ и „Хуманитарно образование“.

За първи път тази година модулът „Лидерство и работа в екип“ имаше за задача да изготви наръчник, в който да бъдат включени теми, свързани с развитие на лидерски качества и умения в рамките на организацията и извън нея. Част от темите, които ще бъдат включени в наръчника са свързани с набиране и мотивиране на доброволци, организиране и планиране на дейности, работа с партньори и позициониране, както и такива, свързани с презентационни умения и справяне със стрес и конфликти. По време на Академията доброволците имаха възможност да разработват темите съвместно със Стели Джамбазова - председател на БМЧК и Лора Фучеджиева - зам.-председател на БМЧК.

Другите два модула бяха с обучителен характер. Освен до момента съществуващите програми и теми включени в наръчника по „Активно включване в социална среда“, тази година за първи път бяха представени две нови и авторски програми за БМЧК - „Екология и опазване на околната среда“ и „Критично мислене и дигитална и медийна грамотност“. Доброволците имаха възможност да се запознаят с двете теми и да навлязат в дълбочина с помощта на различни игри, казуси и дискусии. По време на сесиите доброволците разглеждаха етичните граници при работа с деца, различните социални услуги и да придобият опит в организирането на обучение на местно ниво. Обучители бяха Толга Мехмедов - член на Изпълнителния съвет на БМЧК, Тодор Пантилеев - член на Изпълнителния съвет на БМЧК, както и Симеон Димитров - дългогодишен доброволец на БМЧК.

Участниците в модула по „Хуманитарно образование“ имаха възможността да се запознаят с теми, засягащи някои от най-нашумелите проблеми като дискриминация и насилие, както и научиха какво са стереотипите и предразсъдъците чрез различни игри, казуси и упражнения. В някои от обучителните сесии доброволците измисляха нови и иновативни начини за предаване на информацията сред своите връстници. Обучителният екип беше съставен от Татяна Вълчева – Съветник по съответствието на БМЧК, Анна Колева – доброволец на БМЧК-Русе и Ралица Петкова - доброволец на БМЧК-Сливен.

Както и през предходни години, доброволците имаха възможност да се включват в ателиета по различни теми. Едно от ателиетата беше водено от Виктор Цветанов - столичен координатор, Ния Гогушева - областен координатор на БМЧК-Благоевград и Яна Иларионова - областен координатор на БМЧК-Русе. Тримата доброволци взеха участие в Международен лагер за приятелство, организиран от Австрийския младежки Червен кръст през месец юли и представиха пред доброволците на БМЧК темата за Психично здраве. Другото ателие беше водено от Тодор Пантилеев и бе свързано с фалшивите новини, как да ги разпознаваме и как да се справим с дезинформацията.