Академия за доброволци на Българския младежки Червен кръст 2022 г.

В периода 06-13.08 се проведе Академия за доброволци на Българския младежки Червен кръст за 2022 г. Събитието се проведе на територията на с. Кранево, а в него се включиха над 70 доброволци от цялата страна.

По време на Академията, доброволците имаха възможност да преминат обучение в един от трите модула – Лидерство и работа в екип, Активно включване в социална среда и Хуманитарно образование.

Групата Лидерство и работа в екип се запозна с теми, свързани с различните видове лидерство, подобряване на комуникационните умения, емоционална интелигентност, както и лидерството в рамките на БМЧК. 

Групата Активно включване в социална среда се запозна за първи път по време на национално обучение с новосъздадената програма. Освен със съществуващите наръчници/помагала/програми и спецификите на работата с деца, доброволците имаха възможност и да стартират работа по темата Екология с разработването на програма за обучение на ученици 5-12 клас. 

Групата Хуманитарно образование се запозна с теми, свързани с дискриминация, промоция на хуманитарни ценности и разпространяване на хуманитарните принципи на Международното движение. 

Освен чрез обучителни сесии, доброволците имаха възможност да придобият нови знания и с участие в ателиета по интереси.

Академия за доброволци на БМЧК се провежда за седемнадесета поредна година като за пръв път от 2019 г. насам бе реализирана в присъствен формат.

За да видите снимки от събитието, може да посетите следния линк.