Академия за доброволци

В периода 09.09-10.09 се проведе Академия за доброволци 2021, като поради епидемичната ситуация в страната събитието отново се състоя онлайн.

В него участваха по двама представители от всяка областна организация, като те имаха възможност да преминат обучения по темите "Хуманитарно образование", "Лидерство и младежко овластяване" и "Активно включване в социална среда". За участието си в тези модули всички доброволци получиха сертификати. 

И през тази година между работните сесии на Академията бе организирано „Виртуално кафе“, където участници от различните групи имаха възможност да се запознаят по между си, да обменят опит и идеи.