Активно включване в социална среда

Направлението Активно включване в социална среда (АВС) обединява дейностите на Българския младежки Червен кръст, свързани с подкрепа на деца и млади хора чрез разработени програми за дейности в детски градини и училища. Темите в направлението са обединени с цел изграждане на умения за живот, намаляване на социалната уязвимост и изграждане на култура за благотворителност. 

АВС обединява в себе си изключително широк диапазон от разнообразни дейности - благотворителни и фондонабирателни кампании, благотворителни базари, ателиета, работилници, детски празници, тържества, концерти, малки театрални представления, лагери, развлекателни игри, посещения на забележителности и редица други дейности. 

Част от програмите, помагалата и каузи, които се включват в направлението са:

  • Ръководство "Малки уроци по толерантност", в които се засягат теми като толерантност, приемане на различията, предразсъдъци и стереотипи и как да ги използваме като нещо положително, а не отрицателно в ежедневието.
  • Програма "Хелфи", която е свързана с превенция на инциденти сред децата, както и придобиване на базисни знания и умения по оказване на първа помощ. Повече за програмата може да намерите тук.
  • Онлайн платформа "Безопасни училища и намаляване риска от бедствия", с която може да се запознаете тук.
  • Помагалото "Да поговорим за толерантността" има за цел да повдигне въпросите за насилието както в училищна среда, така и извън нея, толерантността, приемствеността и основни умения за живот.
  • Наръчникът "Стъпка по стъпка - свят без дискриминация" включва в себе си теми, свързани със стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, насилие и цели промотиране на механизма за по-добър свят.
  • Програмата "Умения за живот" е съсредоточена върху изграждане на умения за живот в обществото и стимулиране на личностното развитие. Ако темата Ви се струва интересна, може да преминете онлайн курса на тема "Умения за живот" в онлайн платформа за обучение на БЧК или да изгледате кратко видео по темата тук.
  • Фонд „Добротворчество“ за подпомагане на уязвими деца и младежи чрез творчески и образователни дейности към БМЧК цели да бъдат създадени допълнителни условия и възможности за по-широка социална интеграция на деца и младежи със специфични нужди/от уязвими групи чрез творческо и образователно развитие и ресурсна подкрепа. Ако желаете да подкрепите фонд "Добротворчество" с дарение, може да го направите тук.