Визия

Българският младежки Червен кръст е организация с утвърден облик, обществен авторитет, висок капацитет и възможности и предоставя качествени услуги и дейности, влияещи ефективно за намаляване на уязвимостта на децата и младите хора и популяризиране на хуманитарните ценности сред тях. Имиджът на добре функциониращо младежко червенокръстко дружество я превръща в подходяща алтернатива за обществена изява на младото поколение в страната.