Документи

В този раздел може да намерите важни документи, които се отнасят до структурата и дейността на Български младежки Червен кръст.