Strøm | Forbrukslån | Läppäri | Rimelig Elektriker | Billigste Forsikringsselskap | Hjemmealarm | Søk om Kredittkort | Advokater

Posts Tagged “Семинар”

Обучение HIV/СПИН – БМЧК – Ямбол

Обучение HIV/СПИН – БМЧК – Ямбол

В залата на БЧК – Ямбол се проведе еднодневно обучение по темата “Сексуално възпитание”, в него участваха десет младежи от Център за настанвяване от семеен тип / ЦНСТ / гр. Ямбол и десет доброволеца на БМЧК. Обучители бяха Стели Джамбазова и Ваня Герганова, доброволци, обучени по темата на областно ниво. По време на обучението бяха…

Приключване на работата по ателиетата по ПСП – БМЧК – Хасково

Приключване на работата по ателиетата по ПСП – БМЧК – Хасково

Цел на програмата е да подкрепи уязвимите деца в България и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата,пред които те се изправят. За да постигне това, едно от направленията по проекта е насочено към развитието на дейността на БМЧК в сферата на психосоциалната подкрепа. В рамките на това тематично направление, в Хасково беше проведено „Обучение на…

“Бъди активен доброволец” – семинар на БМЧК – Ямбол

“Бъди активен доброволец” – семинар на БМЧК – Ямбол

ОС на БЧК – Ямбол организира двудневен семинар «Бъди активен доброволец!» за членове на БМЧК от клубовете в петте общини, който се проведе в НУЦ на БЧК – Созопол. Семинарът е свързан с изпълнението на насоките на БМЧК – Ямбол през 2014 г., а именно: усъвършенстване на структурата на БМЧК; повишаване на организационния капацитет и…

Go Top