Дирекция “БМЧК”

Дирекция БМЧК е административно звено към Секретариата на Националния съвет на БЧК. Работата й е да подпомага и да координира дейността на младежката организация на национално ниво. Тя отговаря за планирането на общите насоки за развитие на БМЧК.

Съставът на Дирекция БМЧК е следния:

Деница Баръмова,
Директор на Дирекция “БМЧК”
d.baramova@redcross.bg
denitsa
Петър Петров,
Организационно развитие
p.petrov@redcross.bg
Диляна Димитрова,
Социални дейности и Комуникации
d.dimitrova@redcross.bg
denitsa
Мирела Катранкиева,
Първа помощ и Младежки Аварийни Екипи
m.katrankieva@redcross.bg

Александра Йовчева,
Международна дейност и проекти
a.vasileva@redcross.bg 

 

 

Александра Йовчева,
Международна дейност и промоция на хуманитарните ценности
a.yovcheva@redcross.bg
13680153_1238702042809532_1369340921295852423_o