Национален събор

Националният събор е върховния орган на Български младежки Червен кръст. Националният събор на БМЧК се състои от 70 делегати, избрани от Общите събрания на клубовете на квотен принцип. Съборът се провежда ежегодно през месец март и на две години е отчетно-изборен.

Националният събор на БМЧК избира Председател на БМЧК и Оперативно бюро (ОБ) на БМЧК, които ръководят организацията между сесиите на събора. Делегатите на събора избират и Комисията по съответствието (КС) на БМЧК, която контролира спазването на статута и документацията на организацията.


През 2017г. съборът бе отчетно-изборен и се проведе от 31 март до 02 април в СОК-Камчия с домакин Областния съвет на БЧК-Варна.

По време на III-тата сесия на XIII-тия Национален събор делегатите приеха отчета за дейността на организацията през изминалия мандат.

Делегатите на I-вата сесия на XIV-тия Национален събор на БМЧК избра следните делегати за Председател и членове на Оперативното бюро на БМЧК:

1. Станимир Бояджиев – делегат от Русе – Председател на БМЧК
2. Василена Димитрова – делегат от Монтана – Зам.-председател на БМЧК
3. Стели Джамбазова – делегат от Ямбол – Секретар на ОБ на БМЧК
4. Божидара Васкова – делегат от Шумен – член на ОБ на БМЧК
5. Елена Георгиева – делегат от Кърджали – член на ОБ на БМЧК
6. Станимир Тепавски – делегат от Габрово – член на ОБ на БМЧК

Комисия по съответствието:

1. Цветелина Ценкова – делегат от Монтана – Председател на КС на БМЧК
2. Кирил Кирилов – делегат от Шумен – Член на КС на БМЧК
3. Никола Генчев – делегат от Смолян- Член на КС на БМЧК