Оперативно бюро

Оперативното бюро (ОБ) е главния изпълнителен орган на БМЧК, който ръководи организацията между сесиите на Националния събор на БМЧК. Оперативното бюро се състои от Председателя на БМЧК и шест члена. Мандатът на Председателя на БМЧК и Оперативното бюро е 2 години.

XIV-тия Национален събор на БМЧК на 1-ви април 2017г. в град Варна избра настоящото ръководство на БМЧК в състав:

Станимир Бояджиев

Председател на БМЧК

Станимир Бояджиев, делегат от Русе
s.boyadzhiev@redcross.bg;
youth.president@redcross.bg

Години: 22
Учебно заведение: РУ “Ангел Кънчев”
Специалност: Право
В БМЧК членува от 2008 г.
Член на ОБ на БМЧК от 2014г.

v.dimitrova

Заместник – председател на БМЧК

Василена Димитрова, делегат от Монтана
v.dimitrova@redcross.bg

Години: 21
Учебно заведение: УАСГ
Специалност: Архитектура
В БМЧК членува от 2008 г.
Член на ОБ на БМЧК от 2015г.
Ресорни области: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен

Секретар на ОБ на БМЧК

Стели Джамбазова, делегат от Ямбол
s.djambazova@redcross.bg

Години: 19
Учебно заведение: Нов български университет
Специалност: Психология
В БМЧК членува от 2013г.
Член на ОБ на БМЧК от 2017г.
Ресорни области: Бургас, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол

i.dimitrova

Член на ОБ на БМЧК

Ирина Димитрова, делегат от Варна
i.dimitrova@redcross.bg

Години: 19
Учебно заведение: СУ
Специалност: Право
В БМЧК членува от 2012 г.
Член на ОБ на БМЧК от 2016г.
Ресорни области: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе

Станимир Тепавски

Член на ОБ на БМЧК

Станимир Тепавски, делегат от Габрово
s.tepavski@redcross.bg

Години: 20
Учебно заведение: МУ – София
Специалност: Медицина
В БМЧК членува от 2010 г.
Член на ОБ на БМЧК от 2015г.
Ресорни области: Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София-област

Член на ОБ на БМЧК

Божидара Васкова, делегат от Шумен
b.vaskova@redcross.bg

Години: 20
Учебно заведение: Висше училище по мениджмънт
Специалност: Международен бизнес мениджмънт
В БМЧК членува от 2010г.
Член на ОБ на БМЧК от 2017г.
Ресорни области: Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен

Член на ОБ на БМЧК

Елена Георгиева, делегат от Кърджали
e.georgieva@redcross.bg

Години: 18
Учебно заведение: СУ “Отец Паисий” – Кърджали
В БМЧК членува от 2012г.
Член на ОБ на БМЧК от 2017г.
Ресорни области: Кърджали, Пазарджик, Смолян, Хасково