Комисия по съответствието

Комисията по съответствието на БМЧК е главния контролен орган на организацията. Тя извършва проверки на Областните организации на БМЧК и контролира решенията на органите на БМЧК относно съответствието им с Устава на БЧК, със Статута на БМЧК, с решенията на Националния събор и с действащите вътрешно – организационни документи.

Комисията по съответствието е постоянно действащ орган. Състои се от Председател и двама членове.
Съставът се избра в град Варна на 01.04.2017г. за новия двугодишен мандат.


Председател на КС на БМЧК

Цветелина Ценкова,
делегат от Монтана

Години: 19
Учебно заведение: ПМПГ – Монтана
Специалност: Информационни технологии
В БМЧК членува от 2013 г.
Член на КС на БМЧК от 2017г.

Член на КС на БМЧК

Кирил Кирилов, делегат от Шумен

Години: 23
Учебно заведение: Икономически университет – Варна
Специалност: Финанси
В БМЧК членува от 2009 г.
Член на КС на БМЧК от 2017г.

Член на КС на БМЧК

Никола Генчев, делегат от Смолян

Години: 18
Член на КС на БМЧК от 2017г.