Проект „Европейските младежки доброволци като активни граждани“

logo-erasmus
Проектът е  разработен в насока подобряване качеството и устойчивостта на социалната работа на млади доброволци с младежи от маргинализирани групи в Европа.

Проектът има  три основни цели:

1.     Проучване и развиване на нови методи за устойчива социална работа, базирана на най-добрите практики от различни неправителствени организации, изтъкнати специалисти в областта, местни власти и националните дружества на Международното движение на Червения кръст в Дания, Румъния, Унгария и България.

2.     Създаване на международна европейска мрежа за споделяне добри практики и иновативни методи чрез общодостъпна онлайн образователна платформа.

3.     Мотивиране и подпомагане на млади доброволци и работници в държавите – Дания, Румъния, Унгария и България, да се изградят и реализират като лидери в областта на социалните дейности, да бъдат носители на промяната и да бъдат активни граждани в местните си общности.

Целеви групи  на проекта:

1.     Активни млади доброволци в рамките на националните дружества на Червения кръст;

2.     Органи на публичната власт;

3.     Студенти и специалисти от различни академични дисциплини;

4.     Неправителствени организации;

5.     Младежи от маргинализирани групи, с фокус към проблемите на миграцията.

Основни дейности по проекта:

1.     Подготовка на материали и наръчници за общодостъпната онлайн образователна платформа;

2.     Разработване и пускане на тестови период за работа на платформата като ангажираща и мотивираща дигитална платформа;

3.     Пряка работа с младежите от маргинализирани групи, включваща обучение и информационни срещи.

4.     Организиране и провеждане на Национална Академия за младежки лидери с участие на млади хора от маргинализирани групи.

В дългосрочен  план проектът „Европейските младежки доброволци като активни граждани“  ще създаде стотици ангажирани и  мотивирани активни граждани в повече от 4 европейски държави, като ще достигне до над 2000 заинтересовани лица, благодарение на общодостъпна онлайн образователна платформа.